Privacy statement

Heatkeeperthermo.nl besteedt bij het verzamelen van informatie op de website veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van onze producten en bijgevoegde informatie. Ondanks dit kunnen wij onder geen enkel beding garantie geven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, volledig actueel, volledig en correct is. Daarnaast geven wij geen garantie dat de aangeboden producten en diensten altijd beschikbaar zijn en tegen exact dezelfde voorwaarden worden aangeboden. Het auteursrecht op de inhoud, de vormgeving, het beeld en de programmatuur van deze site komt toe aan Heatkeeperthermo.nl en onze visuele partner Digital Atelier.


Heatkeeperthermo.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de getoonde informatie en voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.


Privacy Statement


Heatkeeperthermo.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van groot belang is voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, zodat u onbezorgd en veilig online kunt shoppen. Heatkeeperthermo.nl legt gegevens over klanten en bezoekers vast in een bestand, in het kader van haar dienstverlening, met als doel een kwaliteits dienstverlening te leveren. Heatkeeperthermo.nl gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van activiteiten die op uw eigen initiatief zijn gestart of waarvoor u gevraagd bent mee te doen.


Tevens legt Heatkeeperthermo.nl gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van (nieuwe) activiteiten, producten en andere speciale acties. Hierbij tracht Heatkeeperthermo.nl rekening te houden met uw voorkeuren, en heeft u ten alle tijde de kans om berichten van onze kant te beëindigen.


Wij gebruiken persoonlijke gegevens om de volgende redenen:


  • Gebruikers en bezoekers van onze website op de hoogte houden van nieuwe producten en diensten.

  • Het versturen van elektronische factuur aan de klanten.

  • Het mogelijk versturen van elektronische nieuwsbrieven (e-mails) aan de klanten.

  • Het verlenen van service aan de gebruikers, zoals opnieuw verzenden van inlog gegevens voor de webshop of ondersteuning bij het gebruik van de website.

 

Toevoegingen en wijzigingen


Heatkeeperthermo.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement en webshop. Controleer daarom regelmatig de privacy statement voor het privacy beleid van Heatkeeperthermo.nl.